YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY-OPEN ACCESS JOURNALS
Home All Journals My Manuscripts Submission Registration Articles

PUBLISHED ARTICLES

Issue: Search Word:
24 Article(s) Found
1 2 Next

Research Article
Title: Özel İlkokul ve Ortaokul Bünyesinde Bulunan Program Geliştirme Servislerinin Etkinliğinin İncelenmesi: İstanbul Örneği
Authors: Burcu Ural Saltan, Hakan Karataş
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 2, (Dec 2018), pp:14-43
DOI: XXX
Viewed: (33) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: SÖZLÜKBİLİM VE SÖZLÜKÇÜLÜK TERİMLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE
Authors: Emrah Özcan
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 2, (Dec 2018), pp:1-13
DOI: XXX
Viewed: (161) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Adaptation of Perfectionism Cognitions Inventory into Turkish
Authors: Gökçen Aydın, Oya Yerin Güneri
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 1, (JUN 2018), pp:91-110
DOI: XXX
Viewed: (222) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Evrensel ve Toplumsal İhtiyaçlara Göre Okulun İşgörüsünü Yeniden Tanımlamak
Authors: DAVUT HOTAMAN
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 1, (JUN 2018), pp:77-90
DOI: XXX
Viewed: (163) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRENEN ÖRGÜT ALGISI
Authors: Tuğba Zengin, HASAN BASRİ GÜNDÜZ
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 1, (JUN 2018), pp:62-76
DOI: XXXXX
Viewed: (371) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Okul Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlilikleri ve Teknolojik Liderliği
Authors: Nurbanu SAYRACI, Hasan Basri GÜNDÜZ
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 1, (JUN 2018), pp:27-61
DOI: XXX
Viewed: (209) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Öğrenci Tüketici Yönelim ve Öğrenen Kimlik Düzeyini Belirleme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Authors: Betül İşcan, AYDIN BALYER
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 1, (JUN 2018), pp:1-26
DOI: XXX
Viewed: (230) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Skovholt Profesyonel Sağlamlık ve Öz Bakım Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Authors: Oya Yerin Güneri, Thomas M. Skovholt, Fatma Zehra Ünlü Kaynakçı, Gökçen Aydın
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:88-105
DOI: xxx
Viewed: (410) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Okuma Çemberi Yönteminin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma- Anlama Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Authors: Tülay Sarı, Ebru Kurtuluş, BANU YÜCEL TOY
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:73-87
DOI: xxx
Viewed: (733) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Pre-service teachers’ perceptions of native and non-native speaker EFL teachers
Authors: Burcu Varol, Yasemin Bayyurt
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:46-73
DOI: xxx
Viewed: (428) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Ahlaki Kayıtsızlık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Authors: Fazilet YAVUZ BİRBEN, Hasan BACANLI
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:21-45
DOI: xxx
Viewed: (646) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin İnternet Kullanım Seviyelerinin Karşılaştırılması ve Eğitime Katkısı; Hacettepe Üniversitesi Örneği
Authors: Ayhan Doğan, Nalan Kalkan, Cevdet Coşkun Aydın
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:1-20
DOI: xxx
Viewed: (375) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Bir Sistematik Derleme Çalışması : ‘Öğretmenlik Uygulaması’
Authors: Vesile Alkan
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: REGULAR ISSUE, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 1, (JUNE 2017), pp:1-23
DOI: XXX
Viewed: (1123) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Amerika, İngiltere, Kanada ve Hollanda Yükseköğretim Sistemlerinin İncelenmesi
Authors: Halim Güner, Faruk Levent
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: REGULAR ISSUE, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 1, (JUNE 2017), pp:1-22
DOI: XXX
Viewed: (700) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Ortaokul Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygıları ile Duygusal Zekâ Becerileri Arasındaki İlişki
Authors: SADIK SELMAN ÜNER, BÜLENT ALCI, AZMİ TÜRKAN
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: REGULAR ISSUE, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 1, (JUNE 2017), pp:1-23
DOI: XXX
Viewed: (465) times
Abstract | Full Text| PDF

1 2 Next

24 Article(s) Found
Developed by Dr. Aydin Secer 2014-Istanbul